Yayınlar / Alkol Bağımlılığının Vücut Üzerindeki Etkileri ve Tedavi Yöntemleri

Alkol Bağımlılığının Vücut Üzerindeki Etkileri ve Tedavi Yöntemleri

Alkol Bağımlılığının Vücut Üzerindeki Etkileri ve Tedavi Yöntemleri

Alkol bağımlılığı vücutta 6 farklı alanda ciddi problemlere yol açar.

Öncelikle alkol emilim ve atılım süreçlerini yapan;

1-Gastrointestinal sistemi (GİS) etkiler. Karaciğer de başlangıç

aşamasında yağlanma , büyüme, enzim artışları görülür.Bu aşama geri

dönüşlüdür. İlerleyen süreçlerde Alkolik Hepatit, Hepatik Siroz ve fibroza

döner bu durum geri dönüşüsüz bir aşamadır ve Kc nakli gerektiren bir

sonla biter.

GİS’te ikinci büyük etki özafagus ve mideye olan etkileridir. Özofajit, gastrit,

gastrik ülser, özofagus varis kanamaları, mide kanamaları, pankreatit,

pankreas yetmezliği ve mideden vitamin emiliminin bozulmasına bağlı

özelikle B vit eksikliği görülür.

2-Beyinde alkolün oluşturduğu toksik etki nedeniyle özellikle hafıza ciddi

hasar alır. Unutkanlık, nöropati, agresivite, ilerleyen süreçlerde Wernicke

Korsakoff Sendromu, psikotik semptomlar ( böcek görme, hezeyanlar ve

diğer hallüsinasyonlar) ve nörotoksisiteye bağlı erken yaşta bunama

görülür.

3-Kemik İliği alkolün etkilediği diğer bir alandır. Kemik iliği baskılanmasına

bağlı kan Trombosit hücrelerinde(pıhtılaşmayı sağlayıp kanamayı önleyen

hücreler) ciddi bir azalma olur buna bağlı kanama sorunları ortaya çıkar

böylece GİS olan özofagus mide sorunları kanama dorunlarıyla daha da

kompleks ve zor bir hale gelir. Durdurulamayan ülser kanamaları ve varis

kanamalarının altında kemik iliğinde meydana gelen hasar büyük rol

oynamaktadır.

4-Metabolizma üzerinde olumsuz etkileri; Kan basıncını artırır

(Hipertansiyon), kan yağ metabolizmasını bozar kanda kötü kolesterol ve

yağların artmasına sebebiyet verir. Buna bağlı kalp krizi ve serebrovasculer

(inme, felç gibi) hastalık riski artar.

Hamilelikte alkol kullanımına bağlı fetüste FAS adı verilen küçük kafa çapı,

yüz ve beyin malformasyonları, dudak ve kalp defektleri olan bebekler

doğabilir.

5-Cinsel fonksiyon bozukluğu özellikle erkeklerde Testesteron hormonu

azalmasına bağlı cinsel işlev bozuklukları,memelerde büyüme ve cinsel

isteksizlik görülür benzer etkiler öströdiol ve FSH azalması nedeniyle

kadınlarda da görülmektedir.

6-Ruhsal yan etkiler depresyon ve mizaç bozuklukları, anksiyete

bozuklukları, uyku bozuklukları, psikotik bozukluklar, demans, kognitif

bozukluklar çok sıktır.

Bu kadar ciddi fiziksel ruhsal ve sosyal yan etkileri olan Alkol Bağımlılığı

tedavi edilebilir bir durumdur. Tedavi üç basamaklıdır. Tıbbi- Farmakolojik

Tedavi, Psikolojik- Psikoterapötik Tedavi, Sosyal Destek Tedavisi

Alkol bağımlılığın tıbbi tedavisi etkili ve uygun maliyetlidir. Araştırmalar,

tedavinin yasal tedbirlerden kat kat daha etkili olduğunu ortaya

koymaktadır. Çeşitli çalışmalar hekimlerin alkol bağımlısı hastalara alkolü

azaltmayı ya da kesmeyi önerdikten sonra her görüşmede alkol

kullanımlarıyla ilgili sorular sormalarının hastaların alkol alım sıklığını ve

miktarını % 30-40 azalttığını göstermektedir

Bağımlılık tıpkı şeker, yüksek tansiyon veya kalp hastalıkları gibi kontrol

altına alınması mümkün olan, fakat tam anlamıyla bir ilaç verilip tamamen

eski haline dönebilecek bir durum da değildir. Bağımlılar iyileşebilmek için

en az diğer kronik hastalığı olan kişiler kadar destek ve yardıma muhtaçtır.

Ülkemizde 1985 yılında ABD de 1935 de kurulan Adsız Alkolikler (AA)

özelikle sosyal tedavinin önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Sosyal destek

gruplarının tedaviye olumlu etkileri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Alkol

Bağımlılığı tek elden kontrol edilebilecek bir hastalık değildir bu yüzden

sosyal ve psikolojik tedavi farmakolojik tedavi kadar önemli ve etkilidir.


Uzm Dr Buket Tuncer Eryonucu

Tags: Ankara bayan psikiyatrist Ankara En iyi psikiyatrist Ankara Psikiyatri ankara psikiyatrist ankara psikoterapi Ankara Psikoterapist Anksiyete tedavileri Anksiyete tedavisi bayan psikiyatrist Ankara BDT terapisi bipolar depresyon çift terapisi En iyi psikiyatrist Ankara Panik bozukluk tedavisi Psikiyatri Ankara psikiyatrist ankara Psikoterapi psikoterapi ankara Psikoterapist Psikoterapist Ankara