Yayınlar / Alkol Bağımlılığının Vücut Üzerindeki Etkileri ve Tedavi Yöntemleri

Alkol Bağımlılığının Vücut Üzerindeki Etkileri ve Tedavi Yöntemleri

Alkol bağımlılığı vücutta 6 farklı alanda ciddi problemlere yol açar.

Öncelikle alkol emilim ve atılım süreçlerini yapan;

1-Gastrointestinal sistemi (GİS) etkiler. Karaciğer de başlangıç aşamasında yağlanma, büyüme, enzim artışları görülür. Bu aşama geri dönüşlüdür. İlerleyen süreçlerde Alkolik Hepatit, Hepatik Siroz ve fibroza döner bu durum geri dönüşüsüz bir aşamadır ve Kc nakli gerektiren bir sonla biter. GİS’te ikinci büyük etki özafagus ve mideye olan etkileridir. Özofajit, gastrit, gastrik ülser, özofagus varis kanamaları, mide kanamaları, pankreatit, pankreas yetmezliği ve mideden vitamin emiliminin bozulmasına bağlı özelikle B vit eksikliği görülür.

2-Beyinde alkolün oluşturduğu toksik etki nedeniyle özellikle hafıza ciddi hasar alır. Unutkanlık, nöropati, agresivite, ilerleyen süreçlerde Wernicke Korsakoff Sendromu, psikotik semptomlar (böcek görme, hezeyanlar ve diğer hallüsinasyonlar) ve nörotoksisiteye bağlı erken yaşta bunama görülür.

3-Kemik İliği alkolün etkilediği diğer bir alandır. Kemik iliği baskılanmasına bağlı kan Trombosit hücrelerinde (pıhtılaşmayı sağlayıp kanamayı önleyen hücreler) ciddi bir azalma olur buna bağlı kanama sorunları ortaya çıkar böylece GİS olan özofagus mide sorunları kanama dorunlarıyla daha da kompleks ve zor bir hale gelir. Durdurulamayan ülser kanamaları ve varis kanamalarının altında kemik iliğinde meydana gelen hasar büyük rol oynamaktadır.

4-Metabolizma üzerinde olumsuz etkileri; Kan basıncını artırır (Hipertansiyon), kan yağ metabolizmasını bozar kanda kötü kolesterol ve yağların artmasına sebebiyet verir. Buna bağlı kalp krizi ve serebrovasculer (inme, felç gibi) hastalık riski artar. Hamilelikte alkol kullanımına bağlı fetüste FAS adı verilen küçük kafa çapı, yüz ve beyin malformasyonları, dudak ve kalp defektleri olan bebekler doğabilir.

5-Cinsel fonksiyon bozukluğu özellikle erkeklerde testesteron hormonu azalmasına bağlı cinsel işlev bozuklukları,memelerde büyüme ve cinsel isteksizlik görülür benzer etkiler öströdiol ve FSH azalması nedeniyle kadınlarda da görülmektedir.

6-Ruhsal yan etkiler depresyon ve mizaç bozuklukları, anksiyete bozuklukları, uyku bozuklukları, psikotik bozukluklar, demans, kognitif bozukluklar çok sıktır.

Bu kadar ciddi fiziksel ruhsal ve sosyal yan etkileri olan Alkol Bağımlılığı tedavi edilebilir bir durumdur. Tedavi üç basamaklıdır. Tıbbi- Farmakolojik Tedavi, Psikolojik- Psikoterapötik Tedavi, Sosyal Destek Tedavisi. Çeşitli çalışmalar hekimlerin alkol bağımlısı hastalara alkolü azaltmayı ya da kesmeyi önerdikten sonra her görüşmede alkol kullanımlarıyla ilgili sorular sormalarının hastaların alkol alım sıklığını ve miktarını % 30-40 azalttığını göstermektedir. Bağımlılık tıpkı şeker, yüksek tansiyon veya kalp hastalıkları gibi kontrol altına alınması mümkün olan, fakat tam anlamıyla bir ilaç verilip tamamen eski haline dönebilecek bir durum da değildir. Sosyal destek gruplarının tedaviye olumlu etkileri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Alkol Bağımlılığı tek elden kontrol edilebilecek bir hastalık değildir bu yüzden sosyal ve psikolojik tedavi farmakolojik tedavi kadar önemli ve etkilidir.


 Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Tags: Depresyonun Psikoterapisi, Çift terapisi, Buket tuncer eryonucu, vajianamus, Ankara Terapi, Bipolar, Şizofreni, Psikiyatrist, bağımlılık, kadın