Blog / Sosyal Fobi

Sosyal Fobi

Sosyal Fobi

Kişinin başkaları tarafından yargılanabileceği kaygısını taşıdığı toplumsal

ortamlarda utanacağı ya da rezil olacağı konusunda belirgin ve sürekli

korkusunun olduğu bir kaygı bozukluğudur. Ellerinin ya da seslerinin

titrediğinin veya yüzlerinin kızardığının farkına varacaklarıyla ilgili

kaygılarından ötürü toplum önünde konuşmaktan korkabilirler ya da düzgün

bir biçimde konuşamıyor gibi görünmekten korktukları için başkalarıyla

karşılıklı konuşurken aşırı kaygı duyabilirler. Bu yüzden başkalarının yanında

yemekten, içmekten, konuşmaktan ya da yazı yazmaktan kaçınabilirler.

Sosyal fobinin yaşam boyu görülme oranı % 2-13 arasındadır. En sık görülen

psikiyatrik hastalıklardan biridir. Türkiye’de üniversite öğrencilerinde yapılan

araştırmada %24’ünde bu hastalığın olduğu saptanmıştır.

Genellikle onlu yaşlarda başlangıç yapar 10-17 arası

Sosyal fobi demek için ise kişide korkunun yanı sıra kaçınma davranışlarının

olması gerekmektedir ya da kişi kaçmıyorsa, bu duruma katlanmaya

kendisini zorluyorsa; büyük bir sıkıntı yaşamalıdır. Ayrıca Sosyal Fobide kişi

korkularının aşırı ya da anlamsız olduğunu bilir.

Belirtiler; yüz kızarması, terleme, ağız kuruluğu, çarpıntı, nefes kesilmesi,

nefes darlığı, mide barsak sisteminde rahatsızlık, diyare, kas gerginliği,

titreme Sıkıntu nedeniyle ortama girmeme, korkulan ortamı terk etme, göz

temasından kaçınma, ilgisiz şeyler düşünme,dikkat dağıtma olabilir.

TEDAVİ ilaç tedavisi ve psikoterapi uygulanır. Hastanın durumuna göre bazen

tek başına psikoterapi, bazen ilaç tedavisi uygulansa da genelde her ikisinin

beraber uygulanmasında başarı oranı daha yüksektir. İlaç tedavisinde

özellikle serotonin sistemi üzerinde etkili olan ilaçlar seçillir En sık uygulanan

terapi şekli Bilişsel ve Davranışçı Terapidir. Bilişsel terapide kaygı duyguları

ve bu kaygıya karşı oluşan bedensel tepkileri tanıma, kaygı doğuran

durumlardaki düşüncelerin ne olduğunu anlama, bunlara karşı başa çıkma

stratejileri geliştirme gibi aşamalar vardır. Davranışsal terapide ise model

olma, üstüne gitme, belirtileri daha net algılayabilmesi için rol oynama,

gevşeme eğitimi, sosyal beceri eğitimi gibi her hastada farklı uygulanabilecek

yöntemler vardır. Ayrıca aile ve grup terapisi de uygulanabilir.

Tags: YAS, BUKETERYONUCU, psikiyatrist, bayan, Ankara, en iyi psikiyartis.t, anksiyete, vajinismus, Sosyal Fobi