Blog / YAS

YAS

Yas kişinin sevdiği veya yakın olduğu birisinin ölümü veya kaybı nedeniyle

oluşan doğal bir tepkidir. Yas tutmayı yalnızca ölüm ya da boşanma gibi

büyük kayıplara bir yanıt gibi düşünme eğilimimiz vardır. Oysa yas herhangi

bir yitim ya da ayrılığa verilen psikolojik yanıttır. Yitirilen şey anısı olan bir

küpe , bir umut, bir dostluk, bir sevgili olabilir.Kaybedilen kişiyle olan ilişkiye

göre değişkenlik gösterebilmekle birlikte yas süreci dört temel evreden

oluşmaktadır:

Yasın Evreleri

1.evre ŞOK : Birkaç saat-birkaç hafta arasında değişebilen bu evrede kişi

kaybın gerçekliğini kavramakta zorlanır. Yaşadıkları karşısında şaşkın, donuk,

tepkisiz olabilir, boşluk ve gerçekdışılık duyguları yaşayabilir. Bu dönemde

hatırlamada güçlükler, bedensel belirtiler görülebilir.

2.evre İNKAR : Kişi kaybın acısını giderek daha fazla hisseder, yoğun üzüntü

ve özlem duyguları yaşar, kaybedilen kişiyi arar, ağlamalar olur. Öfke,

huzursuzluk, korku ve heyecan, konsantrasyon güçlüğü, ilgi duyulan ve keyif

alınan şeylere yönelik isteksizlik görülebilir. Zihin ölen kişiyle ve ölümle

meşguldür. Bu evre günler-haftalar boyu devam edebilir.

3.evre DEPRESYON : Kaybın geri dönmeyeceği gerçeğinin giderek fark

edilmesiyle ümitsizlik ve çaresizlik duyguları ortaya çıkar, buna bağlı olarak

yorgunluk-bitkinlik, isteksizlik ve ilgi kaybı ön plandadır.

4.evre ÇIKIŞ : Aylar içinde ölümün kesinliğinin ve sonuçlarının

kabullenilmesiyle kişinin özlem ve üzüntü duygularının yoğunluğu giderek

azalır. Kaybedilen kişinin anıları yitirilmemekle birlikte, kişi kayıptan önceki

haline döner, yaşamını yeniden düzenler, geleceğe dair umutlar ve hayaller

yeniden kazanılır.

Yas belirtileri

Bedensel tepkiler: Baş ağrısı, göğüs ağrısı ve göğüste sıkışma hissi, boğazda

düğümlenme, yutkunma güçlüğü, açlık hissi, bulantı, kusma, kabızlık veya

ishal, nefes darlığı, çarpıntı, adet düzensizlikleri, kaslarda seyirme, gerginlik

ve kasılmalar, uyku düzensizlikleri, iştah değişiklikleri, halsizlik ve yorgunluk

Duygusal tepkiler: inkar üzüntü, ağlama, özlem, öfke, sıkıntı, güvensizlik,

tedirginlik, aklını yitireceği-delireceği korkusu, hayata karşı ilgi ve istek kaybı,

hiçbir şeyden zevk alamama, hiçbir duygu hissedememe, geleceğe dair

umutsuzluk ve karamsarlık, yalnızlık, çaresizlik.

Ruhsal tepkiler: Ölen kişinin hala yaşadığını, var olduğunu hissetme, sesini

duyma, hayalini görme, hayat ve ölüm kavramlarını sorgulama

Bilişsel tepkiler: Sürekli ölümü düşünmeye engel olamama, kendini suçlama,

kendine kızma, pişmanlık, kayıp anını tekrar tekrar hatırlama, hatta çok canlı

bir biçimde yaşama,

Davranışsal tepkiler: Amaçsız bir aşırı hareketlilik, kendini tamamen

başkalarına yardıma adayarak kaybın acısından kaçınma, insanlardan

uzaklaşma ve görüşmek istememe, kaybedilen kişinin eşyalarına, bulunduğu

yerlere aşırı yönelme veya bunlardan uzak durmaya çalışma, mezara sık

gitme veya gidememe, alkol ve/veya ilaç kullanma, cinsellikle ilgili

değişiklikler.

Yaslı kişiler için öneriler ve dikkat edilmesi gerekenler

1.Beslenme, barınma, giyinme gibi temel gereksinimlerin karşılanması ve

uyku düzeninin sağlanması.

2.Kendini güvende hissedeceği bir ortamın oluşturulması.

3.Kaybın gerçekliğini fark etmesi ve kabullenebilmesine yardımcı olmak için

kişi hakkında konuşmasını cesaretlendirmek.

4.Kayıptan doğan üzüntü, acı, sıkıntı, öfke, çaresizlik gibi duygularını dile

getirmesine izin vermek.

5.Acıyı azaltmak için söylenen “Güçlü olmalısın”, “Hayat devam ediyor, “gibi

sözlerden kaçınmak, bunun yerine yaşanan duyguları içtenlikle anlamaya ve

paylaşmaya çalışmak.

6.Yaslı kişiyle konuşurken “Oğlunuz nasıl bir insandı” gibi di’li geçmiş zaman

kullanmak).

7.Kültürü ve inancı doğrultusunda cenaze ve yasla ilgili törenleri

yapabilmesine yardımcı olmak.

8.Kaybedilen kişi olmaksızın yaşayabilmek ve bağımsız kararlar alabilmek

için var olan sorunları belirlemek, farklı seçenekleri konuşmak, baş etme

yollarını öğrenmesinde yardımcı olmak,

9.Yaşamıyla ilgili önemli değişikliklerin ve ani ve iyi düşünülmemiş kararların

(örneğin taşınmak, işini veya şehir değiştirmek gibi) belli bir süreliğine askıya

almak

10.Aile, arkadaş, komşu gibi sosyal destek verebilecek kişilerle temasını

güçlendirmek, gerekirse destek gruplarına ve ruh sağlığı hizmeti veren kişi

ve/veya kurumlara yönlendirmek.

11.Yas sürecindeki olumlu etkileri dikkate alınarak çalışma yaşamına

yönlendirmek, öğrencileri okula devam etmeleri için desteklemek,

çalışmayanları, yaşlıları ve ev kadınlarını yeni ilgi ve uğraşı alanları bulmaları

için teşvik etmek.

12.Yas sürecini ve tepkilerini tanımak, yasın zaman ve emek gerektiren bir

süreç olduğunu bilmek.

13.Yasın kişiden kişiye değişebilen bir süreç olduğunu bilmek, bireysel

farklılıklara (örneğin aynı ailenin üyelerinin farklı şekilde tepki verebileceği)

fırsat vermek.

14.Alkol ve/veya uyuşturucu madde kullanımı, kayıpla ilgili yerlerden kaçınma

gibi baş etme yöntemlerini ele almak ve kişiyle bunları konuşmak.

15.Yas sürecinin belirtilerin şiddetli olduğu, beklenenden uzun sürdüğü,

kişinin günlük yaşamını, ilişkilerini etkilediği durumlarda psikiyatri uzmanına

yönlendirmek.

16.Ölümün ardından ortaya çıkabilecek ruhsal bozukluklar (depresyon, kaygı

bozukluğu, intihar düşünceleri ve girişimleri gibi) konusunda dikkatli olmak ve

psikiyatri uzmanına yönlendirmek

Tags: YAS, BUKETERYONUCU, psikiyatrist. bayan